SPECIALIST IN BEWEGING

Praktijkregels

Afmelden:

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling telefonisch, of aan de balie te melden. In de weekenden mag dit ook via de mail. Bij verzuim zijn wij genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen. Slechts in overleg kan hier in bijzondere omstandigheden van afgeweken worden.

 

Kwaliteit:

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Keurmerk fysiotherapie en BIG register van de overheid. Tevens zijn we via het Keurmerk fysiotherapie pluspraktijk.

 

Waarneming:

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is, wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

 

Stagiaires:

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Aan deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelen van patiënten. Bij bezwaren kunt u dit melden.

 

Hygiëne:

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Tevens verzoeken wij u bij gebruik van de oefenzaal voor schone schoenen te zorgen.

 

Huisregels:

Patiënten dienen zich te gedragen. Bij wangedrag wordt een behandeling stop gezet en wordt in overleg met de patiënt en verwijzer een collega gezocht die de behandeling kan voortzetten. Bij ernstig wangedrag kan besloten worden de behandeling stop te zetten.

 

Klachten:

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschap leden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het Keurmerk fysiotherapie. U kunt hier informatie over verkrijgen bij de balie of door te klikken op onderstaande link.

Klachtenregeling

 

Privacy:

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing en sinds 2018 de AVG. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

 

Klik hier voor onze volledige privacyverklaring

Dataverzameling:

Om als praktijk lid te kunnen zijn van het keurmerk fysiotherapie zijn we verplicht data aan te leveren. Dit betreft data met betrekking tot uw behandelingen. Denk hierbij aan het aantal behandelingen die worden gegeven en vragenlijsten/metingen die we doen in het kader van uw behandeling. Deze data wordt volledig geanonimiseerd aan het eind van elke maand verstuurd.  Er worden dus GEEN persoonsgegevens gedeeld.

Klik hier voor meer informatie over dataverzameling

Aansprakelijkheid:

FysioBrummen is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de eigendommen van patiënten.

Betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. In overleg kan hiervan afgeweken worden.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitenrechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt

 

Niet roken:

Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimte en oefenzaal) mag niet worden gerookt.

Contactgegevens
Bezoekadres
Primulastraat 2b
6971AZ Brummen
gem. Brummen
Nederland
 
Tel. 0575 566 065 (8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.30)
Openingstijden

Maandag: 8.00-21.00

Dinsdag: 8.00-21.00

Woensdag: 8.00-20.00

Donderdag: 8.00-20.00

Vrijdag: 8.00-17.00

Persoonlijk contact